Secţiuni
Misiune şi activităţi
CSRC îşi propune:
1. Să contribuie la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domenii specifice.
2. Să contribuie la dezvoltarea cunoaşterii filosofice aplicative în anumite direcţii tematice.
3. Asistarea deciziilor publice şi oferirea de consultanţă cu privire la schimbarea instituţională.

CSRC desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
1. Implementarea de programe de cercetare cu finanţare publică, privată şi internaţională.
2. Educaţia doctorală şi continuă în domeniile filosofiei morale, politice şi teoretice.
3. Activitate editorială, de difuzare publică a ideilor.
4. Asigurarea de resurse pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice.
5. Activitatea de colaborare internaţională. ..mai multe
Reviste de filosofie

Despre CSRC

Centrul pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor (CSRC) este o unitate de cercetare ştiinţifică înfiinţată în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Sediul centrului este în clădirea Facultăţii de Filosofie din Splaiul Independenţei 204, Sector 6, cod 060024, Bucureşti.

Directorul centrului este dr. Laurențiu Gheorghe

CSRC implementează proiectul de cercetare Ratiune si credinte. Rationalitate, ratiune publica si educatie intr-o societate multiculturala. Acest proiect este finanţat în cadrul planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, PN II IDEI, cod CNCSIS 951.

CSRC editează revista Public Reason, în care apar articole din toate domeniile filosofieipolitice şi ale eticii. Revista se adresează comunităţii filosofice internaţionale şi, în acelaşi timp, îşi propune să promoveze creaţia filosofică din Estul şi Sud - Estul Europei.

CSRC organizează conferinţe naţionale şi internaţionale. Prima dintre acestea va fi conferinţa internaţională Raţiunea în spaţiul public contemporan, Bucureşti, 14-15 Noiembrie 2008, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti.

CSRC este deschis oricăror propuneri de colaborare în proiecte academice: workshop-uri, conferinţe, antologii, traduceri etc.

Membrii fondatori CSRC

 • Prof. dr. Romulus Brâncoveanu
 • Prof.dr. Mircea Flonta
 • Prof. dr. Ilie Pârvu
 • Prof. dr. Mircea Dumitru
 • Prof. dr. Mihail Radu Solcan
 • Prof. dr. Adrian Paul Iliescu
 • Prof. dr. Valentin Mureşan
 • Prof. dr. Nelu Bănşoiu
 • Prof. dr. Constantin Stoenescu
 • Prof. dr. Savu Totu
 • Conf. dr. Laurentiu Staicu
 • Asist. dr. Laurentiu Gheorghe
 • Conf. dr. Dorina Pătrunsu 

Membrii CSRC

 • Prof. dr. Romulus Brâncoveanu 
 • Prof.dr. Mircea Flonta 
 • Prof. dr. Ilie Pârvu 
 • Prof. dr. Mircea Dumitru
 • Prof. dr. Adrian Paul Iliescu 
 • Prof. dr. Valentin Mureşan 
 • Prof. dr. Nelu Bănşoiu
 • Prof. dr. Constantin Stoenescu 
 • Prof. dr. Savu Totu 
 • Conf. dr. Laurentiu Staicu 
 • Asist. dr. Laurentiu Gheorghe 
 • Conf. dr. Dorina Pătrunsu
 • Cerc. drd. Lilian Ciachir 
2008-2010. Toate drepturile rezervate.